Açısal Hız

Elektrikte açısal hız; bir sinüs dalgasının birim zamanda kat ettiği yolun radyan/saniye cinsinden değeridir. Omega (Ѡ) ile gösterilir. Birimi radyan/saniye’dir.

Bir alternatif akım sinyali bir periyotta 2π radyan kadar yol alıyorsa, bu sinyalin açısal hızı Ѡ= 2πf formülü ile bulunur. Buradaki “f” frekansı yani saniyedeki periyot sayısını temsil eder.

50 Hz frekanslı bir alternatif akım sinyalinin açısal hızı; Ѡ= 2πf = 2×3,14×50 = 314 radyan/saniye’dir. Bu 50 Hz frekanslı bir sinüs dalgası 1 saniyede 314 radyan yol alıyor demektir.

Bir alternatif akım sinyali aşağıdaki gibi yol alır;

Alternatif akım sinyalinin bir periyotun tamamlanması için 360 derece veya 2π radyan kadar yol alması gerekmektedir.

Aşağıda bir periyotun açı-zaman ve radyan-zaman cinsinden grafiği verilmiştir.

Alternatif akımın Radyan-Zaman Grafiği;

Alternatif akımın Açı-Zaman Grafiği;

Açısal hız formülü olan Ѡ= 2πf formülünü ilerki makalelerimizde sıklıkla kullanacağımızdan dolayı, bu formülü unutmamamız gerekir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir