Alternatif Akım ve Gerilim Değerleri

Alternatif akımda Ani değer, Maksimum Değer, Ortalama Değer ve Etkin (Efektif) değer olmak üzere 4 adet değer vardır.

1- Ani Değer:

Alternatif akımda Gerilim veya akımın herhangi bir zamandaki değeri ani değeridir.

e = Um.Sin.w.t = Um.Sinα formülü ile bulunur.

e= Ani değer

Um = Maksimum değer

w = Omega

t = zaman (saniye)

2- Maksimum Değer:

Alternatif akımın Sin90°’ ve 270° ‘deki değeridir. Tepe değer olarak ta bilinir. Pozitif maksimum ve negatif maksimum olmak üzere iki adet maksimum değer vardır.

3- Ortalama Değer:

Alternatif akımın yarım periyot içerisinde aldığı tüm değerlerin ortalamasıdır. Uor şeklinde gösterilir.

Uor = Um x 0,636 formülü ile bulunur. 0,636 sayısının formülü ise aşağıdaki gibidir:

 

4- Etkin Değer:

Aynı bir ısı işini doğru akımla aynı bir (t) zamanı içerisinde yapan alternatif akım değerine etkin değer denir. Alternatif akımda en çok kullanılan değerdir. Ölçü aletleri bu değeri gösterir. Daha iyi açıklamak gerekirse; bir dirençten geçen alternatif akımın,belirli bir zamanda meydana getirdiği ısı enerjisine eşit bir enerjiyi, aynı dirençten geçen doğru akım aynı zamanda meydana getiriyorsa, doğru akımın değerine alternatif akımın etkin değeri denir.Alternatif akımda işi yapan efektif (etkin) değerdir. Bu değer bir periyotta ani değerlerin karesinin, ani değer sayısına bölümünün kareköküne eşittir.

Formül:

 

Kısaca Um x 0,707 formülü kullanılabilir.

Tüm formüller aynı şekilde akım değerlerini bulmak için de uygulanabilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir