Home 2019Ocak13

Elektrik Devresi

Elektrik Devresi

Elektrik devreleri Açık Devre, Kapalı Devre ve Kısa Devre olmak üzere üç temel devreden oluşur. Açık devre elektrik akımının kaynağa geri dönmediği devrelerdir. Bu devrelerde elektrik akımı bir anahtar yardımı ile belli bir noktada bekletilir. Yukarıda görüldüğü üzere B kaynağından çıkan elektrik enerjisi S anahtarı açık olduğundan dolayı anahtardan geçmez ve o kısımda bekler. Ne […]

Devam Et

Açısal Hız

Açısal Hız

Elektrikte açısal hız; bir sinüs dalgasının birim zamanda kat ettiği yolun radyan/saniye cinsinden değeridir. Omega (Ѡ) ile gösterilir. Birimi radyan/saniye’dir. Bir alternatif akım sinyali bir periyotta 2π radyan kadar yol alıyorsa, bu sinyalin açısal hızı Ѡ= 2πf formülü ile bulunur. Buradaki “f” frekansı yani saniyedeki periyot sayısını temsil eder. 50 Hz frekanslı bir alternatif akım […]

Devam Et

Elektrik Temel Bilgiler

Elektrik Temel Bilgiler

Elektrikte üç temel kavram vardır. Bunlar Gerilim, Akım ve Dirençtir. Gerilim ; Kapalı bir elektrik devresinde, serbest elektron akışına sebep olan basınca (Potansiyel Farka) gerilim denir. V, E ya da U ile gösterilir. Birimi Volt (V)’tur. Akım ; Kapalı bir elektrik devresinde birim zamanda geçen elektron miktarına akım denir. I harfi ile gösterilir. Birimi Amper […]

Devam Et