Direnç, Özdirenç ve OHM Kanunu

Direnç:

Direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa denir. Örneğin 5 V gerilim altında 1 ohm değerinde direnç üzerinden 5 amper akım geçerse, yine 5 V gerilim altında 2,5 ohm değerindeki direnç üzerinden 2,5 amper akım geçer. Görüldüğü üzere devrenin direnci arttıkça, devreden geçen akım azalmaktadır.

OHM Kanunu:

Ohm kanunu elektrik devrelerinde 3 temel büyüklük olan Akım, Gerilim ve Direncin birbiri arasındaki ilişkidir. Ohm kanununa göre; Kapalı bir elektrik devresinde, devreden geçen akım devreye uygulanan gerilim ile doğru, devrenin direnci ile ters orantılıdır.

Formülü;

R= U/I

R = Direnç değeri (ohm)

U = Gerilim (volt)

I = Akım (amper)

Bu formüle göre bir devrenin direncini bulmak için devre gerilimini, devreden geçen akıma böleriz;

R = U/I

Yine aynı formüle göre devrenin gerilimini bulamak için devre direnci ile devreden geçen akımı çarparız;

U = I*R

Yada devrenin akımını bulmak için devre gerilimini devre direncine böleriz;

I = U/R

Örneğin bir elektrik devresinde, devreye uygulanan gerilim 20 V, devrenin direnci 10 A ise devrenin direncini bulalım;

devre

Formülümüz:

I=U/R formülünden yararlanacağız.

Devrenin gerilimi: 20V

Devrenin direnci ise 10 ohm.

I= 20/10 = 2

I= 2 A (Amper) bulunur.

Şimdi başka bir örnek ile Gerilim ve akım değerleri belli olan devrenin direncini bulalım:

Devremiz:

Görüldüğü üzere devreye uygulanan gerilimimiz 10V ve devreden geçen akım 5A. Bizden istenen ise R direnci değeri.

R= U/I formülümüzde bilinen değerleri yerine koyarsak;

R= 10/5

R=2 ohm bulunur.

Özdirenç:

Özdirenç ise bir iletlenin kendi iç direncidir. Daha detaylı açıklamak gerekirse, 20°C derece ortam sıcaklığında 1m uzunluğunda 1mm² kesitinde iletkenin gösterdiği dirence özdirenç denir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir