Yüksek Gerilim Koruma Sistemlerinin Genel Özellikleri

Koruma sistemleri generatör, transformatör, kablo ve hat gibi şebeke elemanlarının, kısadevre ve ya izolasyon hataları karşısında ark, arıza akımları ve aşırı gerilimlerin yol açabileceği zararlardan korunması ya da zararın en aza indirilmesi için geliştirilmiş sistemlerdir. Bu makalemizde, koruma sistemlerinde olması gereken önemli özellikleri ele alacağız.

Koruma sistemlerinde olması gererken en önemli özellikler şunlardır:

Koruma sistemlerinde en önemli özellik, arıza durumunda hızlı tepki vermelidir. Bilindiği üzere kısadevre arızalarında alternatif akımın ilk periyotunda çekilen akım maksimum seviyeye ulaşmaktadır. 50 Hz frekanslı şebekede, ilk periyot 20 ms kadar kısa bir sürede yol almaktadır. Arıza teşhis edilirken rölelerin bir süre gecikme payı vardır. Bu gecikme payı demeraj akımı denilen motor/trafo sargılarında zıt emk oluşması veya motorun harekete geçmesi durumunda çekilebilecek geçici yüksek akımları göz ardı edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda 5 periyot bekleme süresi sonunda kesiciye açma sinyali gönderilmesi, röle hareket süresi, emniyet faktörü göz önünde tutularak toplamda 300 ms kadar kısa bir süre içerisinde arızalı bölgenin devre dışı kalması sağlanmalıdır.

Bir diğer önemli unsur olan seçicilik unsuru, yalnızca arızalı bölgenin devre dışı bırakılıp, şebekenin diğer kısımları işletmeye devam edilmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca koruma röleleri basit ve sağlam yapıda olmalıdır. Nominal akımı üzerindeki akımlara dayanabilmenin yanında en düşük akım seviyelerini de algılayabilmelidir.

Koruma sistemleri şebekeden olabildiğine bağımsız olmalı. Şebekede oluşabilecek arızalar koruma sistemini minimum seviyede etkilemelidir. Açtırma işlemini sağlayan hatlar ve kontaklar şebekeden olabildiğince bağımsı olmalıdır. Koruma sisteminde oluşabilecek bir arıza insan hayatını tehtid etmemelidir. Yine koruma röleleri güç tüketimi minimum seviyede olmalıdır.

Bu kategoride, bu makalemizin ardından koruma röleleri ve kullanımlarını ele alacağız.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir